НЕВЛАДИНА ОРГАНИЗАЦИЈА - ЗДРУЖЕНИЕ НА ГРАЃАНИ   информативна страна


 НВО: Новинари за човекови права

 програми     проекти     тековни...      за нас       соработка        контакт

logo_JHR

NGO: Journalists for human rights

 programs     projects       ongoing...        cooperation       about us       contact  

Phone: +389 70 277619 Fax: +389 2 2461308 / E-mail: detstvo@detstvo.org.mk   


wecf        campaign        control arms        ifeeej